Reklamacije

Garancija kvalitete

Garantni rok za sve proizvode kupljene u poslovnicama Maxcom je prema garantnom roku proizvođača navedene opreme.

Maxcom se obavezuje da će isporučiti robu sa svom potrebnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom. Odnosno onakvu kakva je dostavljena od distributera.

Da bi se ostvarilo pravo na garanciju neophodno je da se neispravan uređaj dostavi uz gore navedenu dokumentaciju (Originalni garantni list, original ili kopiju računa kojima se potvrđuje kupovina.)

Uz to je potrebno navesti opis kvara i  kako bi se olakšala provjera neispravnosti u ovlaštenom servisu.

Zakonski rok za servisiranje uređaja u garanciji je 45 dana.